نوشته‌ها

مراقبت از پوست چرب

مراقبت از پوست چرب

پوست بیشترین تاثیر را در زیبایی ظارهری هر فردی دارد که در افراد مختلف با یکدیگر متفاوت است و پوست بعضی از افراد چرب است و در افراد دیگری خشک و یا مختلط و نرمال. که مراقبت از هرکدام از اینها روش و اصول خاص خود را دارد و امروز در این مقاله ما میخ…