نوشته‌ها

پوشاندن جوش با آرایش

آموزش سریع پوشاندن جوش با آرایش

خیلی وقت ها پیش آمده شما میخواهید به مهمانی بروید و در آن روز به صورت غیر قابل منتظره ای یک جوش روی صورتتان ظاهر میشود . قطعا شما در فاصله یکی دو ساعت نمیتوانید با استفاده از روش های طبیعی ، گیاهی یا دارویی  جوش خود را محو کنید ، پس در این مواقع…