برگزاری دوره های آموزش کاربرد مواد شیمیایی رنگ و مش در بهترین آموزشگاه آرایشگری در تهران همراه با بروزترین تکنیکها و ارائه مدرک آرایشگری بین المللی زنانه
به دلیل مرکز آزمون بودن آموزشگاه ،برگزاری آزمون در آموزشگاه آرایشگری قصر مانلی انجام میگیرد.

 

امتیاز دهی از راست به چپ است.❤️